Wind

Samenstroom - duurzaam, eerlijk, betrouwbaar

Vanuit de gedachte ‘De wind waait voor ons allemaal’  zouden we allemaal voordeel mogen hebben van lokaal opgewekte windenergie.

Samenstroom vindt het belangrijk dat lokale inwoners, bedrijven en instellingen voordeel hebben van Windpark Greenport Venlo. Samenstroom is dan ook actief  berokken bij dit park.

 

Sociale participatie
Zo kregen én grepen inwoners in drie gebieden rond het Windpark de kans om mooie projecten te ontwikkelen die de sociale samenhang, woonplezier en de leefbaarheid in hun omgeving vergroten met behulp van gelden uit het leefbaarheidsfonds; een financiële bijdrage vanuit het Windpark. Deze projecten, waarbij het eigenaarschap bij de inwoners zelf ligt, zijn op dit moment (zomer 2023) in de fase van uitvoering. Meer informatie over de verschillende projecten vind je hier.

 

Financiële participatie
Samenstroom zet zich tevens in om het voor elke inwoner of bedrijf in Venlo mogelijk te maken mee te profiteren van de opbrengsten van het Windpark. Op korte termijn wordt er middels obligatielening 6 miljoen euro geherfinancierd; zo wordt het mogelijk om obligaties aan te kopen met een interessante opbrengst. Op dit moment ligt de brochure daarvoor ter goedkeuring bij de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Wil je hiervan op de hoogte blijven? Meld je dan meteen aan als lid en ontvang onze nieuwbrief!

Samenstroom organiseert in de omgeving van het Windpark jaarlijks met de omwonenden een duurzaamheidsevenement. Doel is om extra aandacht te geven aan het lokaal opwekken van duurzame energie met en door Venlonaren.

Heb je vragen?

Een mailtje naar het secretariaat is voldoende! Vergeet daarbij niet je telefoonnummer te vermelden.