Zon

De zon schijnt voor ons allemaal, dus laten we de opbrengsten ervan delen!

Energiecoöperatie Samenstroom Venlo ziet graag dat op de daken van de scholen en gemeenschapsvoorzieningen zo veel mogelijk zonnepanelen worden geplaatst. Nadat is onderzocht hoeveel panelen op het dak passen kan Samenstroom alle betrokken bijeenbrengen om samen af te spreken hoe de opgewekte energie het best kan worden gebruikt. Hiervoor zijn enkele mogelijkheden: levering van opgewekte elektriciteit aan de school of het buurthuis of aan een of meer elektrische buurt-deelauto’s. Bij grote daken kunnen ook buurtbewoners zondelen kopen en daarmee hun eigen energiekosten verlagen.
Samenstroom kan voor iedere buurt en/of gebouw met alle betrokkenen en passende oplossing aanbieden en samen realiseren!

Samenstroom zet in op lokale initiatieven waaraan u deel kunt nemen:

Per project hebben we ze op een rijtje gezet. Op naar een zonnige(r) toekomst …