ZONNEPARK TEGELS BROOK: EEN EERSTE GESPREK

Afgelopen woensdag (14 oktober 2020)  is er een gesprek geweest tussen Samenstroom en de ontwikkelaar van het zonnepark in het Tegels Brook.De insteek van Samenstroom was om ervoor te zorgen dat de inwoners van dit gebied (en groter) zoveel mogelijk profijt kunnen hebben van dit zonnepark. Dat kan op verschillende manieren.

Afgesproken is dat Samenstroom de mogelijkheden die er zijn voor bewonersparticipatie onderzoekt en als voorstel naar GreenIPP stuurt. Dat zal deze week nog gebeuren.
Volgens afspraak zal de ontwikkelaar van GreenIPP daar binnen een week op reageren en in een vervolgafspraak met Samenstroom hierin keuzes maken.

Het doel is om medio november hierover duidelijkheid te hebben.
Wij houden u op de hoogte!

Lees meer >

ZONNEPARK TEGELS BROOK: SAMENSTROOM RAMMELT AAN DE POORT

Samenstroom heeft als coöperatie waarin energietransitie, het milieu en (sociale) duurzaamheid het hart vormen, belangstelling gehad voor de komst van een zonnepark in het Tegels Brook. In een vroeg stadium (2018) hebben wij daarom actief moeite gedaan door met de grondeigenaar in gesprek te gaan over de aanleg van het zonnepark.
Het uitgangspunt in ons handelen is telkens de coöperatieve gedachte; inwoners kunnen participeren om het gestelde doel binnen duurzaamheid en de energietransitie te realiseren. Daarbij zetten wij ons actief in voor draagvlak en de verbinding met sociale duurzaamheid.
Wij zagen hier een prachtkans voor de inwoners van Tegelen en Venlo-Zuid en Oost!

Lees meer >

Wanneer waait de Venlose wind voor ons allemaal?

Windpark Greenport Venlo zal in 2021 gebouwd en eind van dat jaar of begin 2022 in bedrijf worden genomen. Het samenwerkingsverband van Greenchoice, Windunie en het ABN Energy Transition Fund, die het windpark in maart 2019 van ontwikkelbedrijf Etriplus overnamen, zullen het windpark gezamenlijk ontwikkelen en bouwen.

Wie deze partijen in het samenwerkingsverband zijn, wat de rol van Samenstroom is en wat zij concreet doet, lees je hier

Lees meer >

Over ons

Samenstroom is hét coöperatief duurzaamheidsplatform in Venlo.
Het is ons doel om een breed en professioneel samenwerkings-verband op te zetten van alle initiatieven in de gemeente Venlo. Als eerste doen we dat op het gebied van energie. Uitgangspunt daarbij is de coöperatieve gedachte, waarin inwoners participeren om het gestelde doel te realiseren en waarbij we tegelijkertijd draagvlak creëren voor de noodzakelijke energie- en duurzaamheidstransitie – telkens gekoppeld aan sociale duurzaamheid.

Lees meer >
Neem nu contact met ons op! Contact

Word partner van Samenstroom