Leefbaarheidsfonds

Leefbaarheidsfonds
Met het leefbaarheidsfonds kunnen de leefbaarheid, verbondenheid en vitaliteit in de dorpen of wijken rondom het windpark versterkt worden. De dorpen en wijken die het betreft, zijn op postcodes helder afgebakend.
Er is gewerkt met drie ‘clusters’; de Klingerberg, de Boekend en de buurtschappen Heierhoeve-de Zaar, Grubbenvorsterweg, Zeesweg en Californië als het ‘noordelijke cluster’.

Werkwijze
Als opdrachtnemer van Windpark Greenport Venlo heeft Samenstroom twee professionals gevraagd om dit proces te begeleiden.

In een burgerparticipatietraject, zoals het leefbaarheidsfonds is vormgegeven, zijn in elk van de drie clusters kerngroepen opgericht; mensen uit het dorp of de wijk zelf. Drie kerngroepen, met ieder hun eigen DNA, hebben het project voorbereid door onder andere het schrijven en vaststellen van de spelregels, het tijdspad en de communicatie.

De manier om met de bewoners te communiceren is per cluster verschillend verlopen. Het ‘noordelijk cluster’ heeft alle bewoners uitgenodigd op een informatieavond, de Klingerberg, de Boekend én het ‘noordelijke cluster’ hebben met brief die huis-aan-huis bezorgd is, inwoners over het leefbaarheidsfonds geïnformeerd.

Inmiddels zijn de projecten definitief vastgesteld en aan het bestuur van Samenstroom overgedragen.

De projecten
We zijn heel enthousiast over de projecten die hun beslag zullen krijgen!
Die worden dan in 2023 en 2024 door bewoners uitgevoerd.
Projecten in het ‘noordelijk cluster’ op een rij. HIER leest u meer over de projecten in het ‘noordelijke cluster’.

 • het kopen van obligaties
 • kunst in de openbare ruimte
 • bijenschuur met imker als educatieve plek
 • flexibele ontmoetingsplek
 • planten van beeldbepalende bomen
 • landschapspoorten
 • speelaanleidingen
 • plaatsen AED
 • plaatsen mezenkasten

Projecten in de Klingerberg  op een rij. HIER leest u meer over de projecten in de Klingerberg.

 • verduurzamen gemeenschapshuis
 • oprichten activiteitenfonds
 • vaste elektra aansluiting openlucht theater
 • tuiny forests, bijenkasten en educatie
 • pumptrackbaan, speel- en beweegtoestellen

Projecten in de Boekend.  HIER leest u meer over het leefbaarheidsfonds in de Boekend.

 • De kerngroep in de Boekend heeft ervoor gekozen het beschikbaar gestelde geld in een fonds te storten waarmee projecten en activiteiten in de Boekend gerealiseerd kunnen worden.
 • – – –

Opbrengst: meer dan 300 ideeën!

Uit alle clusters zijn inmiddels (eind juli 2022) de ideeën binnen: in totaal ruim 300!

De volgende stap is het maken van een goede analyse: wat past er binnen het leefbaarheidsfonds en wat niet? Wat heeft aanpassing nodig? Hoe zouden verschillende ideeën in een co-creatie tot een breed gedragen en sterk project kunnen worden gevormd?

We willen hier uiterst zorgvuldig mee omgaan; verantwoordelijkheden laten bij wie ze horen, de juiste vragen formuleren om van idee naar concreet projectplan te komen en daarbij iedereen zo goed mogelijk mee te nemen.

Na de zomervakantie, als iedereen weer met hernieuwde energie geladen is, bouwen we met de kerngroepen verder!

 • – – – –

Door de eigenaren van het windpark, te weten Greenchoice, Windunie en ABN Amro, wordt een bedrag van €500.000 ter beschikking gesteld voor de bewoners van de omgeving van het windpark. Deze partijen hebben in een gezamenlijke overeenkomst met coöperatie Samenstroom vastgesteld dat Samenstroom zorg draagt voor verdeling van het leefbaarheidsfonds.
De omgeving die aanspraak kan maken op dit fonds, betreft zes buurtschappen, door Samenstroom ingedeeld in drie clusters, te weten: KLINGERBERG, BOEKEND en het NOORDELIJKE CLUSTER (postcode gedeeltelijk in gemeente Venlo 5928, gedeeltelijk in gemeente Horst aan de Maas). Het grootste deel van het cluster ten noorden van de spoorlijn bestaat uit vier gemeenschappen waar een gemeentegrens doorheen loopt. Ieder van de drie clusters kan een derde deel van het totale budget besteden om, naar wensen van de inwoners zelf, de leefbaarheid van de eigen gemeenschap te verbeteren.