Leefbaarheidsfonds

Door de eigenaren van het windpark, te weten Greenchoice, Windunie en ABN Amro, wordt een bedrag van €500.000 ter beschikking gesteld voor de bewoners van de omgeving van het windpark. Deze partijen hebben in een gezamenlijke overeenkomst met coöperatie Samenstroom vastgesteld dat Samenstroom zorg draagt voor verdeling van het leefbaarheidsfonds.
De omgeving die aanspraak kan maken op dit fonds, betreft zes buurtschappen, door Samenstroom ingedeeld in drie clusters, te weten: KLINGERBERG, BOEKEND en het NOORDELIJKE CLUSTER (postcode gedeeltelijk in gemeente Venlo 5928, gedeeltelijk in gemeente Horst aan de Maas). Het grootste deel van het cluster ten noorden van de spoorlijn bestaat uit vier gemeenschappen waar een gemeentegrens doorheen loopt. Ieder van de drie clusters kan een derde deel van het totale budget besteden om, naar wensen van de inwoners zelf, de leefbaarheid van de eigen gemeenschap te verbeteren.

Samenstroom is gestart met de gesprekken met bovengenoemde clusters; het leefbaarheidsfonds kan nu worden geactiveerd. De rol van Samenstroom is het faciliteren van het leefbaarheidsfonds, toezien op het proces en besteding van het budget en de democratische invulling ervan.