Leefbaarheidsfonds

Door de eigenaren van het windpark, te weten Greenchoice, Windunie en ABN Amro, wordt een bedrag van €500.000 ter beschikking gesteld voor de bewoners van de omgeving van het windpark. Deze partijen hebben in een gezamenlijke overeenkomst met coöperatie Samenstroom vastgesteld dat Samenstroom zorg draagt voor verdeling van het leefbaarheidsfonds.
De omgeving die aanspraak kan maken op dit fonds, betreft zes buurtschappen, door Samenstroom ingedeeld in drie clusters, te weten: KLINGERBERG, BOEKEND en het NOORDELIJKE CLUSTER (postcode gedeeltelijk in gemeente Venlo 5928, gedeeltelijk in gemeente Horst aan de Maas). Het grootste deel van het cluster ten noorden van de spoorlijn bestaat uit vier gemeenschappen waar een gemeentegrens doorheen loopt. Ieder van de drie clusters kan een derde deel van het totale budget besteden om, naar wensen van de inwoners zelf, de leefbaarheid van de eigen gemeenschap te verbeteren.

 

Opbrengst: meer dan 300 ideeën!

Uit alle clusters zijn inmiddels (eind juli 2022) de ideeën binnen: in totaal ruim 300!

De volgende stap is het maken van een goede analyse: wat past er binnen het leefbaarheidsfonds en wat niet? Wat heeft aanpassing nodig? Hoe zouden verschillende ideeën in een co-creatie tot een breed gedragen en sterk project kunnen worden gevormd?

We willen hier uiterst zorgvuldig mee omgaan; verantwoordelijkheden laten bij wie ze horen, de juiste vragen formuleren om van idee naar concreet projectplan te komen en daarbij iedereen zo goed mogelijk mee te nemen.

Na de zomervakantie, als iedereen weer met hernieuwde energie geladen is, bouwen we met de kerngroepen verder!