Leefbaarheidsfonds

Samenstroom - duurzaam, eerlijk, betrouwbaar

Leefbaarheidsfonds Windpark Greenport Venlo

Inwoners van dorpen of wijken rond Windpark Greenport Venlo hebben concrete plannen ontwikkeld die actief bijdragen aan de leefbaarheid, vitaliteit en verbondenheid van hun buurt of wijk. Windpark Greenport Venlo stelde daarvoor middels het leefbaarheidsfonds een aanzienlijk bedrag beschikbaar. Samenstroom begeleidde het proces waarbij de inwoners vooral zelf aan het stuur zaten.

Met het leefbaarheidsfonds kunnen de leefbaarheid, verbondenheid en vitaliteit in de dorpen of wijken
rondom het windpark versterkt worden. De dorpen en wijken die het betreft, zijn op postcodes helder
afgebakend. Er is gewerkt met drie ‘clusters’; de Klingerberg, de Boekend en het noordelijk cluster
bestaande uit de buurtschappen Heierhoeve-de Zaar, Grubbenvorsterweg, Zeesweg en Californië.
Op de kaart hiernaast zie je hoe de verschillende clusters en buurtschappen zijn afgebakend.

We zijn erg enthousiast over projecten die dit en volgend jaar uitgevoerd zullen worden!

In het ‘noordelijk cluster’;
Buurtschap Californië
Californië zal obligaties van het Windpark kopen; van de jaarlijkse inkomsten worden gezellige activiteiten voor de Californiërs georganiseerd.
Buurtschap Grubbenvorsterweg
Er komt een bijenschuur die in samenwerking met de imker ook een educatieve plek is.
Om onderling contact en saamhorigheid te ervaren is een ontmoetingsplek belangrijk. In de flexibele ontmoetingsplek kunnen bewoners uit dit buurtschap elkaar treffen.
Er worden beeldbepalende bomen geplant en landschapspoorten geplaatst.
Voor jonge kinderen zullen er natuurlijke speelaanleidingen worden gerealiseerd.
Buurtschap Heierhoeve – de Zaar
Er wordt een AED geplaatst en vrijwilligers opgeleid om met de AED te kunnen werken. Mezenkasten worden geplaatst als natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups.
Er worden obligaties van het Windpark aangekocht; van de jaarlijkse inkomsten worden gezellige activiteiten voor de bewoners van het buurtschap georganiseerd.
Buurtschap Zeesweg
Buurtschap Zeesweg realiseert kunst in de openbare ruimte met een link naar de natuur in het buurtschap. Dit wordt uitgevoerd door een lokale kunstenaar.
De vier buurtschappen gezamenlijk
Jaarlijks zal men met elkaar op pad gaan naar een bedrijf in de buurt, een wandeling langs bijzondere plekken en worden afgesloten met een hapje en een drankje!

Alle projecten voldoen aan de spelregels zoals de gemeenschap met elkaar heeft afgesproken.

De Klingerberg;
Duurzaamheid
Door gemeenschapshuis De Egelantier te verduurzamen, wordt bespaard op energie.  Door Met het geld wat hierdoor vrij komt, kan het gemeenschapshuis ondanks de stijgende energiekosten heel schappelijke huurtarieven en consumptieprijzen blijven hanteren. Daarnaast wordt er geld in een voorziening gestort, waar inwoners van de Klingerberg een beroep op kunnen doen wanneer zij activiteiten in de buurt willen organiseren. Stichting De Klink beoordeelt de aanvragen volgens de spelregels (link) zoals die in het leefbaarheidsfonds zijn vastgelegd.
Het openlucht theater wordt nieuw leven ingeblazen! Door de aanschaf van een vaste elektra-aansluiting kunnen er weer buitenactiviteiten voor de wijk worden georganiseerd.
Groen, biodiversiteit, natuur
De natuur komt terug in de Klingerberg! Er worden ‘tuiny forests’ aangelegd – kleine tuintjes bij voorkeur in de voortuinen van wijkbewoners met uitsluitend inheemse planten, struiken, kruiden en indien gewenst bomen. Deze vragen weinig onderhoud en dragen bij aan de biodiversiteit.
Er wordt een bijen-project opgezet  samen met een imker én met uitleg op borden. IVN Natuureducatie en de scholen helpen hierbij.
Pumptrack, bewegen en ontmoeten
Er is een startkapitaal beschikbaar gesteld voor een pumptrackbaan, gecombineerd met speel- en beweegtoestellen die energie opwekken.
De projecten voldoen aan de spelregels zoals de gemeenschap met elkaar heeft afgesproken.

De Boekend
In de Boekend gaat een stichting de opgehaalde ideeën verder uitwerken.
De projecten zullen voldoen aan de spelregels zoals de gemeenschap met elkaar heeft afgesproken.

Heb je vragen?

Een mailtje naar het secretariaat is voldoende! Vergeet daarbij niet je telefoonnummer te vermelden.