co-creatie levert veel meer op!

Samenstroom - duurzaam, eerlijk, betrouwbaar

In de nieuwsbrief  ‘Verduurzaming vastgoed Venlo’ vind je vanaf pagina 6 een artikel over de kracht van samenwerken: gemeenschapshuis De Egelantier verduurzaamde met visie in een co-creatie met Samenstroom en de gemeente Venlo. Financiering vanuit het leefbaarheidsfonds, beschikbaar gesteld door Windpark Greenport Venlo, gaf in meer dan een opzicht de ruimte om van droom naar realisatie te kunnen.
(credits foto: Theo Greijn)

Heb je vragen?

Een mailtje naar het secretariaat is voldoende! Vergeet daarbij niet je telefoonnummer te vermelden.