co-creatie levert veel meer op!

In de nieuwsbrief  ‘Verduurzaming vastgoed Venlo’ vind je vanaf pagina 6 een artikel over de kracht van samenwerken: gemeenschapshuis De Egelantier verduurzaamde met visie in een co-creatie met Samenstroom en de gemeente Venlo. Financiering vanuit het leefbaarheidsfonds, beschikbaar gesteld door Windpark Greenport Venlo, gaf in meer dan een opzicht de ruimte om van droom naar […]

Open Energiedag: 16 september

Tijdens de landelijke Open Energiedag openen vele duurzame energieprojecten hun deuren. Windpark Greenport Venlo doet dat ook! U bent tussen 13:00 en 16:00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen, u te laten informeren én het gesprek aan te gaan. De Open Energiedag vindt plaats bij de achtste windturbine, gelegen langs de […]