co-creatie levert veel meer op!

In de nieuwsbrief  ‘Verduurzaming vastgoed Venlo’ vind je vanaf pagina 6 een artikel over de kracht van samenwerken: gemeenschapshuis De Egelantier verduurzaamde met visie in een co-creatie met Samenstroom en de gemeente Venlo. Financiering vanuit het leefbaarheidsfonds, beschikbaar gesteld door Windpark Greenport Venlo, gaf in meer dan een opzicht de ruimte om van droom naar […]