ZONNEPARK TEGELS BROOK: SAMENSTROOM RAMMELT AAN DE POORT

Samenstroom heeft als coöperatie waarin energietransitie, het milieu en (sociale) duurzaamheid het hart vormen, belangstelling gehad voor de komst van een zonnepark in het Tegels Brook. In een vroeg stadium (2018) hebben wij daarom actief moeite gedaan door met de grondeigenaar in gesprek te gaan over de aanleg van het zonnepark.
Het uitgangspunt in ons handelen is telkens de coöperatieve gedachte; inwoners kunnen participeren om het gestelde doel binnen duurzaamheid en de energietransitie te realiseren. Daarbij zetten wij ons actief in voor draagvlak en de verbinding met sociale duurzaamheid.
Wij zagen hier een prachtkans voor de inwoners van Tegelen en Venlo-Zuid en Oost!

De gesprekken hebben geleid tot het uitbrengen van een offerte, waarin we samen optrokken met een professionele aanbieder van grootschalige zonnestroomprojecten op daken of in veldopstelling.  Een goede, marktconforme offerte met veel ruimte voor een zogenaamde postcodeaanpak. Met die aanpak kunnen huishoudens in de omliggende postcodes deelnemen en van de opbrengsten van het park profiteren.
Daarna was het lang stil…

Tot bleek dat er op het betreffende stuk grond activiteit plaatsvond en paaltjes werden geslagen. Het Amsterdamse GreenIPP, aan wie de opdracht gegund bleek, was begonnen. Zij doen dit met financiering van een Deens pensioenfonds.
Dat overviel ons volledig. Er is geen reactie op onze uitgebrachte offerte geweest.
Dat betekent dat de inwoners van Tegelen en Venlo achter het net vissen en de opbrengsten naar een (buitenlandse) investeerder zien gaan.

Daarom rammelen wij aan de poort. Bij GreenIPP, bij de gemeente Venlo en met dit artikel nu ook bij jou.
Duurzaamheid is een steeds belangrijker onderdeel binnen Venlo-Zuid, -Oost en Tegelen. In Venlo-Zuid zet men stappen om een aardgasloze wijk te realiseren. Een wijk die dan ook meer duurzame stroom nodig zal hebben…

Een positief aspect is het feit dat GreenIPP de gedragscode voor zonneparken heeft ondertekend. Hierin belooft GreenIPP dat zij bij haar projecten burgerparticipatie zal toepassen. Dat is mooi, zou je denken. Maar ook nu bleef het lang stil.

Aanstaande woensdag hebben wij hierover een gesprek met Green IPP om alsnog inwoners en omwonenden mee te laten profiteren van de opbrengsten van het zonnepark in hun eigen achtertuin. Samenstroom is precies de partij die GreenIPP kan helpen bij het vormgeven van de afgesproken burgerparticipatie en dat doen we graag. We willen dan natuurlijk wel dat gemaakte afspraken nagekomen worden en die concreet met elkaar in praktijk brengen.
Dat zou een goede start van 2021 zijn!