Wie zijn wij?

Samenstroom is een initiatief van en voor inwoners uit Belfeld, Steyl, Tegelen, Venlo, Blerick, Arcen, Lomm en Velden. Wij zijn maatschappelijk gericht en koppelen dat aan duurzaamheid – met duurzame energie als kernbegrip. Samenstroom brengt duurzame energie dichterbij en maken deze lokaal. Dat doen we samen; met en voor u, uw buurt, uw wijk.

Samenstroom werkt samen met de gemeente Venlo in het duurzaambouwloket. Met scholen, bedrijven en gemeenschapsaccommodaties organiseren we onder andere zonne-energie op hun daken. We zijn partner bij het plaatsen van elektrische deelauto’s in wijken en dorpen en zorgen voor financiële deelname van onze inwoners aan het windpark Greenport/Heierhoeve. Naast een aantrekkelijke rente op de inleg levert het windpark de deelnemende coöperaties voldoende geld op om te investeren in lokale duurzame projecten.

Wij stellen graag ons bestuur aan u voor:

Peter Pasmans (voorzitter)
Nico Lavrijssen (penningmeester)
Ben Ficker (secretaris)

Peter Pasmans

Nico Leemrijse

Ben Ficker