Wanneer waait de Venlose wind voor ons allemaal?

Windpark Greenport Venlo zal in 2021 gebouwd en eind van dat jaar of begin 2022 in bedrijf worden genomen. Het samenwerkingsverband van Greenchoice, Windunie en het ABN Energy Transition Fund, die het windpark in maart 2019 van ontwikkelbedrijf Etriplus overnamen, zullen het windpark gezamenlijk ontwikkelen en bouwen.

De ontwikkelaars en bouwers

Het windpark wordt ontwikkeld en gebouwd door Greenchoice, Windunie en het ABN Energy Transition Fund. Dit samenwerkingsverband heeft het windpark in maart 2019 overgenomen van ontwikkelbedrijf Etriplus.
Wie zijn zij in het kort?
Greenchoice is het meest duurzame energiemerk van Nederland
de Windunie is een coöperatie van windmolenaars, burgercoöperaties, eigenaren én initiatiefnemers van windparken.
ABN Energy Transition Fund richt zich op investeringsmogelijkheden in projecten en bedrijven die impact hebben op de versnelling van de energietransitie.

 

De rol van Samenstroom
Als lokale energiecoöperatie Samenstroom willen we dat de opbrengsten van het Windpark zo veel mogelijk ten goede komen aan de inwoners van Venlo en omgeving.

Wat we doen
We zijn dan ook volop in overleg met Greenchoice en de Windunie hoe we samen de burgerparticipatie het beste kunnen aanpakken. Deze zomer willen we een principeakkoord sluiten. Als het zo ver is laten we het u weten. Aan de leden van Samenstroom wordt dan gevraagd of ze met het akkoord kunnen instemmen. De burgerparticipatie kan op twee manieren worden vormgegeven:

  1. Investeren in duurzaamheid en leefbaarheid. Hiertoe kan een fonds worden ingericht waar een deel van de investering in het Windpark kan worden ingezet voor het uitvoeren van burgerinitiatieven.
  2. Financieel deelnemen door het aankopen van obligaties in het Windpark. Deelnemers kunnen dan ook meeprofiteren van de opbrengsten van het Windpark.

 

Interesse in Windenergie? Interesse in Windcertificaten?
Via onze interessepeiling op de website (www.samen-stroom.nl) kun je je interesse nu al aangeven. Daarmee word je specifiek op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rondom het windpark. Je zit nergens aan vast, wij peilen graag de belangstelling!