Voorbereidingen Windpark Greenport Venlo gestart

De realisatie van een windpark parallel aan het spoor Eindhoven-Venlo, tussen de Greenportlane en de A73 is een stap dichterbij. De colleges van b&w van Venlo en Horst aan de Maas stemden eerder deze week in met de start van de zogeheten m.e.r.-procedure, waarin verschillende alternatieven voor de inrichting van het plangebied worden onderzocht. 

Samen met de Provincie Limburg, gemeenten Venlo en Horst aan de Maas en energie-coöperaties Samenstroom en Reindonk Energie ontwikkelt initiatiefnemer Etriplus het Windpark Greenport Venlo. De ontwikkeling levert een belangrijke bijdrage aan de productie van duurzame energie in onze regio. De windmolens moeten samen circa 30 MW energie produceren; genoeg om ongeveer 21.000 huishoudens van energie te voorzien.

Doelstellingen De aarde warmt op en het klimaat verandert. Dit maakt de overstap van traditionele energie naar duurzame energieopwekking zonder twijfel tot één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Behalve zonne-energie, bio-energie en aardwarmte, is ook windenergie nodig om voldoende energie duurzaam te produceren. Een belangrijke doelstelling van het Greenport-project is dat het windpark ook leidt tot maatschappelijke meerwaarde. Burgers moeten kunnen meedelen in het windpark en ook kunnen profiteren van windenergie en de financiële revenuen die het oplevert. Bedoeling is een deel van de opbrengsten in te zetten voor verbetering van de leefbaarheid in de directe omgeving en voor de betrokken gemeenschappen.

Vervolgstappen De realisatie van het windpark heeft impact op de woon- en leefomgeving van direct omwonenden. Om alle belangen zorgvuldig af te kunnen wegen, worden in een milieueffectrapportage (MER) verschillende inrichtingsalternatieven onderzocht. De procedure hiervoor wordt nu opgestart. In een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is beschreven welke onderzoeken worden uitgevoerd en welke inrichtingsalternatieven worden onderzocht. Vanaf 27 januari ligt de NRD voor zes weken ter inzage en kunnen burgers hierop reageren. Op 23 februari vindt van 17 tot 20 uur in de Innovatoren een inloopavond plaats voor omwonenden, belanghebbenden en andere geïnteresseerden.

Bovenstaand is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas en Etriplus.