Venlose gemeenteraad beslist: plan windmolenpark Greenport Venlo van de baan

TELEURSTELLING …
Maandagavond 12 maart heeft de Venlose gemeenteraad tijdens een onrustige openbare raadsvergadering, die gekenmerkt werd door verdeeldheid, een streep gehaald door de plannen om 9 windmolens in Greenport Venlo te realiseren. Zelfs voorstellen om de beslissing nog uit te stellen of het aantal molens terug te brengen tot 4, mochten die avond niet baten.
Wij zijn hier zeer teleurgesteld over …
Als geïnteresseerde in windenergie bent u dat waarschijnlijk samen met ons …

BEZORGD
Alle gemeenten in Nederland hebben de broodnodige taak om te verduurzamen. Wij maken ons dan ook grote zorgen hoe Venlo de doelstellingen binnen de energietransitie gaat halen.

STERKE BENEN

Wie regelmatig tegen de wind in fietst, ontwikkelt sterke benen.
En dat is waar Samenstroom voor gaat.

Hoe?
o Wij gaan ons oriënteren op andere mogelijkheden zodat de Venlose inwoners toch deel kunnen nemen in coöperatieve windenergie;
o Wij zoeken uit hoe en door wie we het best ondersteund kunnen worden om zo, als coöperatie, met en voor u onze steen bij te dragen aan een duurzamer Venlo;
o Wij onderzoeken mogelijkheden om Venlose inwoners te kunnen betrekken bij projecten met andere duurzame energiebronnen;
o En wij blijven de ontwikkelingen rondom windenergieplannen in Venlo op de voet volgen.