Resultaat leefbaarheidsfonds ‘noordelijk cluster’

DIT DOET HET LEEFBAARHEIDSFONDS VOOR UW BUURTSCHAP!

Alle ideeën die u inbracht zijn door de kerngroep gecheckt op haalbaarheid en de vastgestelde criteria. Uiteindelijk zijn de projecten definitief vastgesteld en aan het bestuur van Samenstroom overgedragen.

Uw inbreng was belangrijk!
Al uw inbreng was belangrijk: ook inbrengers van wensen die buiten de criteria vielen hebben een helder signaal afgegeven. We verwezen of koppelden hen aan de juiste mensen binnen de daarvoor bedoelde organisaties. Ook via deze weg zijn resultaten tot stand gekomen.

Succesvolle projecten
Per buurtschap zijn er fantastische projecten ontwikkeld; stuk voor stuk inspirerend en verbindend. Deze zullen in de loop van dit en volgend jaar door bewoners uitgevoerd worden, zodat u er van kunt genieten! Wanneer het obligaties betreft, is de looptijd langer.
Tussen de projecten per buurtschap zult u ook een project tegenkomen die voor alle vier de buurtschappen gezamenlijk is bedoeld. Zo kunt u ook mensen buiten uw buurtschap ontmoeten!
Buurtschap Californië

Ingezet wordt op het kopen van obligaties van het windpark; van de jaarlijkse inkomsten daar uit worden gezellige activiteiten voor de Californiërs georganiseerd.

 

Buurtschap Grubbenvorsterweg 

Natuur en biodiversiteit zijn belangrijker dan ooit! Er komt een bijenschuur die in samenwerking met de imker ook een educatieve plek is en waar u de rol van de bijen in de natuur optimaal kunt beleven.

Om onderling contact en saamhorigheid te ervaren is een ontmoetingsplek belangrijk. In de  flexibele ontmoetingsplek in de vorm van een partytent met gastvrij toebehoren kunt u elkaar ongedwongen ontmoeten.

Om het landschap in het buurtschap te verfraaien en te verrijken, zullen er beeldbepalende bomen geplant worden en landschapspoorten worden geplaatst.

Voor jonge kinderen zullen er speelaanleidingen worden gerealiseerd, zodat zij (en hun ouders)  elkaar kunnen ontmoeten en in hun buurt heerlijk kunnen spelen!

 

Buurtschap Zeesweg

Kunst in de openbare ruimte met een link met de natuur in uw
buurtschap; welke vogels komt u straks tegen?

 

Buurtschap Heierhoeve – de Zaar

Er wordt een AED geplaatst en vrijwilligers opgeleid om met de AED te kunnen werken.

Mezenkasten worden geplaatst als natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups.

Er worden obligaties van het windpark
aangekocht; van de jaarlijkse inkomsten daar uit worden gezellige activiteiten voor de bewoners van het buurtschap georganiseerd.

 

Een gezamenlijk project voor de bewoners van alle vier de buurtschappen!

Eens per jaar met elkaar op pad; naar een bedrijf in de buurt, een wandeling langs bijzondere plekken, … en dat afsluiten met een hapje en een drankje! Super gezellig! Een jaarlijkse activiteit aan de hand van een thema waarbij mensen uit alle buurtschappen zich aan kunnen melden.