Resultaat leefbaarheidsfonds Boekend

De kerngroep in de Boekend heeft ervoor gekozen het beschikbaar gestelde geld in een fonds te storten waarmee projecten en activiteiten in de Boekend gerealiseerd kunnen worden.

De spelregels zoals die eerder geformuleerd zijn, blijven daarbij gehandhaafd.

De kerngroep in de Boekend zal dit zonder teveel tijdsdruk verder vormgeven.