Overeenkomst windpark: een volgende stap

Samenstroom en Windpark Greenport Venlo sloten een samenwerkingsovereenkomst over het windmolenpark.
De afspraken over sociale en financiële participatie zijn in dit persbericht terug te lezen.

Belangstelling om mee te doen?
Laat ons dat weten! Stuur een email naar: secretariaat@samen-stroom.nl