Ontwikkelingen windpark Greenport Venlo

Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn: op Greenport Venlo wordt gebouwd aan acht windturbines die voor zo’n 30.000 huishoudens stroom zullen opwekken. De bouw loopt volgens planning: inmiddels is de fundering gelegd.
De Windunie, specialist in het ontwikkelen en exploiteren van windparken, doet dit samen met het ABN AMRO Sustainable Impact Fund, Greenchoice en met energiecoöperatie Samenstroom.
Neem eens een kijkje op de website van de Windunie!

Inmiddels is er een overleg geweest met de bewoners van Heierhoeve, Greenport Venlo en Samenstroom. Daarover is er ook kort gesproken over het leefbaarheidsfonds. Begin komend jaar zullen we hierover ook contact zoeken met de andere buurtschappen rondom het windpark en hen informeren over de betekenis van het leefbaarheidsfonds voor hun buurt en hoe zij hier gebruik van kunnen maken.

Houd daarvoor de website en de Facebookpagina van Samenstroom in de gaten!