Planformulier

wat zijn jouw wensen voor je buurtschap?

Wat?
In onze buurt staan inmiddels acht windmolens. De Heierhoeve, Californië, de Zeesweg en de Grubbenvorsterweg zijn als ‘gezamenlijk cluster’ aangemerkt als één van de drie clusters  rondom het windpark die daarom worden gecompenseerd. De Windunie heeft daarvoor per cluster een budget beschikbaar gesteld van ruim €160.000,-

Budget voor onze buurt!
Dit budget is bedoeld om het woonplezier van en voor de bewoners van bovengenoemde buurtschappen te vergroten. Als je in een van deze buurtschappen woont, kun hiervoor zelf initiatieven en activiteiten bedenken. Er is van alles mogelijk! Belangrijk is dat het mensen in het buurtschap bij elkaar brengt, de samenhang in de buurt versterkt of op een andere manier positief bijdraagt aan de buurt.

Voorbereid door kerngroep
Een kerngroep, samengesteld uit bewoners van de verschillende buurtschappen hebben dit project samen met Peter Peeters en Monique Zegveld (namens coöperatie Samenstroom) voorbereid. De leden van de kerngroep per buurtschap zijn:
Grubbenvorsterweg: Patrick Bouten en Ron Janssen
Californië: Petra Bergs en Leon Hendrix
Heierhoeve-de Zaar: Mart Claessens en Marcel van Beek
Zeesweg: Karin Cox

Samen maken we plannen: doe mee!
Woon je in een van de voorgenoemde buurtschappen? Doe dan mee! Dat kan al vanaf de leeftijd van vier jaar! Op de achterkant van deze brief staat een formulier waarop je je idee of plan kunt opschrijven. Doe je dat liever digitaal? Kijk dan op de website van Samenstroom (samen-stroom.nl) en surf naar wind –leefbaarheidsfonds – Heierhoeve e.o. –planformulier en vul het formulier in.

Je plan of idee inleveren
Lever je planformulier uiterlijk 11 juli in. Dat kan door een ingevuld formulier bij een van de leden van de kerngroep in de bus te doen of digitaal.