Lokale participatie gehandhaafd, ook na overname windpark

De lokale energiecoöperaties Samenstroom (Venlo) en Reindonk Energie (Horst aan de Maas) zijn tevreden dat, ook na de overname van het geplande windpark op Greenport Venlo, de focus op lokale participatie gehandhaafd blijft. Greenchoice, Windunie en ABN AMRO Energy Transition Fund, die de aandelen hebben overgenomen, hebben de eerder gemaakte afspraken over het windpark met de lokale energiecoöperaties één op één overgenomen.

Samenwerking
Energiecoöperaties Samenstroom en Reindonk Energie trekken hierin al langer met elkaar op en werken inmiddels intensief samen met de Beeselse energiecoöperatie Joris Wekt Op. Een coöperatie overstijgende aanpak met lokale vertaalslag, waar de inwoners van de regio absoluut voordeel van zullen hebben.
De nieuwe eigenaren van het windpark geven aan grote waarde te hechten aan een goede samenwerking met de lokale energiecoöperaties en dat is wederzijds.

Participatie
De energiecoöperaties hebben hun focus op participatie; iedereen moet mee kunnen doen.
Zij hebben zich er hard voor gemaakt dat inwoners die het meeste hinder van de molens zullen ervaren, ook de meeste voordelen zouden moeten krijgen. Met middelen uit het leefbaarheidsfonds, gevuld door het windpark, worden samen met de bewoners van dit gebied projecten opgezet die de leefbaarheid vergroten.
Ook financieel kunnen bewoners en bedrijven uit de regio meedoen. Er komt de mogelijkheid om in de vier windmolens te participeren. De gezamenlijke energiecoöperaties werken doelgericht aan een plan hiervoor wat zij later zullen presenteren.

Contact
Bewoners uit de regio die meer willen weten of zich als belangstellende voor participatie in het windpark willen registeren, kunnen dat doen via de websites van de verschillende energiecoöperaties of door de contactpersoon te benaderen;
Samenstroom Venlo: https://samen-stroom.nl/, secretariaat@samen-stroom.nl
Reindonk Energie Horst  aan de Maas: http://reindonkenergie.nl/, info@reindonkenergie.nl
Joris Wekt Op Beesel: https://joriswektop.nl/, info@joriswektop.nl