plannen in concept per buurtschap

Van idee naar conceptplan betekent samenwerken en fine tunen. Inmiddels zijn de verschillende idee-indieners in de buurtschappen zover dat hun plannen in concept er zijn.

Plannen in concept per buurtschap

Grubbenvorsterweg

 • Bijenschuurtje met educatie ism imker, belevingsplek
 • Partytent – verlichting – koelkast voor buurtactiviteiten (flexibele ontmoetingsplek)
 • Landschapsverrijking en -verfraaiing met aanvullend groen (met beeldbepalende bomen en landschapspoorten)
 • Natuurlijke, kleinschalige speelaanleiding met mogelijkheid te ontmoeten, inclusief jeu de boulesbaan
 • Beleeffestival met jaarlijks thema voor het hele buurtschap
 • Plaatsen camera’s op particuliere woningen, gericht op ‘bijvangst’

Zeesweg

 • Kunst in de openbare ruimte die een link heeft met de natuur en de locatie.

Californië

 • Kopen van obligaties

Heierhoeve

 • AED
 • Privé camera’s voor de 15 woningen in het buurtschap
 • Mezenkasten als natuurlijke bestrijder van de eikenprocessierups
 • Van wat over is: obligaties kopen

Als vervolg van het proces;
a, bepaalt de kerngroep definitief welke plannen in concept aan de criteria voldoen
b, bepalen de planindieners per buurtschap of het via een verdeelsleutel mogelijk is de verschillende projecten binnen de financiële kaders tot uitvoering te kunnen laten komen. Dit zal in december van dit jaar afgerond worden.