het opwekken van duurzame energie

Energiecoöperatie Samenstroom ondersteunt lokale initiatieven die gericht zijn op het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen.
Deel de Zon is een Europees initiatief, waar ook de gemeente Venlo zich voor inzet.  Het doel is om projecten te realiseren, zoals onlangs in Munstergeleen.

In de afgelopen periode zijn wij o.a. betrokken bij projecten in Belfeld, Steyl,´t Ven en in Velden. Om energie op te wekken (met -in deze gevallen- collectieve zonnepanelen op gemeenschapsgebouwen) middels burgerparticipatie, is het nodig dat:
● daken voldoende energie leveren om meer gebruikers dan de gebruikers van de gebouwen van energie te kunnen voorzien;
● daken sterk genoeg zijn om de zonnepanelen te dragen; en,
● er voldoende interesse onder de lokale bevolking is om actief te participeren.

De komende periode gebruikt Samenstroom om -in overleg met de koepels van scholen en gemeenschapsgebouwen (buurthuizen)- voorstellen te formuleren zodat de lokale gemeenschap kan deelnemen aan projecten waarbij er energie door collectieve zonnepanelen wordt opgewekt.
Deze folder (Zon op Steyl) laat zien hoe mooi dit werkt!

Welke rol kan Samenstroom hierbij vervullen?

Een coöperatie is een uitstekende manier om met een groep te investeren in duurzame energie. Zij dragen zo bij aan duurzame energie en kunnen daarnaast rekenen op een belastingkorting op de eigen energierekening. Dat wordt mogelijk gemaakt met de Regeling Verlaagd Tarief, ook wel de postcoderoosregeling; een regeling die het voor meer mensen mogelijk maakt om duurzame elektriciteit op te wekken.

Rol coöperatie
De coöperatie is eigenaar van de productie-installatie en de duurzame energie die daarmee opgewekt wordt. Zij is verantwoordelijk voor alle afspraken daarover. Zo maakt de coöperatie afspraken (vastgelegd in contracten) met haar leden, de pandeigenaar, de installateur, energieleveranciers en verzekeraars. De hoofdinkomsten van de coöperatie bestaan uit de stroomverkoop op de energiemarkt. Mocht dit meer zijn dat zij nodig heeft om haar eigen kosten te dekken, dan wordt het resterende bedrag aan de leden uitgekeerd.

Wie doen mee?
Bewoners
Iedereen die in het vastgestelde postcodegebied woont (de postcoderoos) waarin de installatie is opgebouwd, mag een zonnestroomaandeel van de coöperatie kopen en vervolgens op de eigen energierekening de korting laten toepassen. De leden nemen niet daadwerkelijk de duurzame energie af, maar krijgen een belastingkorting van het Rijk omdat ze dit mogelijk hebben gemaakt. Meedoen is voorbehouden aan kleinverbruikers (netaansluiting tot en met 3 x 80 A).

Bedrijven
Ook bedrijven kunnen lid worden en meedoen. Zij kunnen maximaal 20% van de aandelen kopen (vijf bedrijven samen kunnen dus in theorie een postcoderoosproject starten). Vooral voor kleine bedrijven in de buurt is dit mogelijk interessant, omdat zij hun stroomaandeel als belastingkorting op de eigen energierekening kunnen verwerken (tot 10.000 kWh).

Pandeigenaar
Het project valt of staat uiteraard met de goedkeuring van de pandeigenaar. In een dakcontract wordt vastgelegd welke afspraken tussen beide partijen gaan gelden. De pandeigenaar geeft een recht van opstal af voor minimaal 15 jaar. Voor de pandeigenaar is het belangrijk dat er goede verzekeringen zijn om eventuele risico’s te dekken. De pandeigenaar mag daarnaast tot zijn eigen verbruik aandelen kopen van de coöperatie.

Meer informatie?
Voor verdere informatie kunt u terecht bij ons lid van Samenstroom: Paul Menger (ppmenger@gmail.com; tel 06 515 73 132)