Het bestuur praat u bij (24.12.21)

Afgelopen jaar groeide het ledenaantal van Samenstroom gestaag: fijn dat u er bent!

In 2021 organiseerden we drie ledenbijeenkomsten, waarbij we elkaar een keer ‘live’ konden ontmoeten. De overige bijeenkomsten organiseerden we via Teams; minder geanimeerd, maar een waardevol en functioneel alternatief!
We zullen peilen of er vaker behoefte is om via een online bijeenkomst bijgepraat te worden en uit te wisselen.

Er is een regelmatig overleg tot stand gekomen tussen de gemeente Venlo en Samenstroom. Dit overleg is vier maal per jaar op ambtelijk en twee maal op bestuurlijk niveau met de wethouder.

Met de gemeente Venlo is een leidraad vastgesteld over samenwerking tussen gemeente en energiecoöperaties. Onderling worden kansen en aanpak voor met name zonne-energie op daken van openbare gebouwen en in weiden afgestemd en nader onderzocht.

Verder zijn er contacten gelegd met onder andere de wijkraad Op de Heide Tegelen, MKB (Groene energie Limburg), Ondernemend Venlo. Want met elkaar bereiken we meer!

Ondanks de corona-beperkingen zijn we aanwezig geweest op twee informatiemarkten; Hagerhof en Op de Heide Tegelen.

Voor het komend jaar zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. De activiteiten van Samenstroom worden geïntensiveerd en enkele bestuursleden hebben aangegeven het bestuurslidmaatschap nog tot maart 2022 te willen vervullen. Het bestuur vraagt aan de leden om actief om te zien naar geschikte kandidaten en / of zichzelf als kandidaat aan te melden.

Bel voor meer informatie met Peter Pasmans (06 29381652) of stuur een mail naar secretariaat@samen-stroom.nl