Geen zonnepanelen mogelijk op timmerwerkplaats Steyl

De Stichting Kloosterdorp Steyl wil de gebouwen die zij in erfpacht en beheer heeft verkregen duurzaam opknappen en het dorpsleven herstellen. EnergieCoöperatie Samenstroom heeft -in overleg met de stichting- het initiatief genomen om collectief zonne-energie in Steyl op te wekken door een zogenaamde postcoderoos-regeling in te richten. Samenstroom biedt dan de mogelijkheid  aan bewoners uit de buurt mee te investeren in de zonnepanelen.  Samen leveren we dan een bijdrage om energie duurzamer op te wekken en bovendien profiteren dan de deelnemers van een aantrekkelijk financieel rendement. Zo’n collectief zonnedak is dé oplossing wanneer voor omwonenden die geen zonnepanelen op hun eigen dak willen of kunnen plaatsen.

 

Als eerste dak binnen het kloostercomplex op Steyl is gekeken naar het dak van de voormalige timmerwerkplaats. Hierop zouden ongeveer 270 zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Helaas heeft technisch onderzoek uitgewezen dat het dak versterking behoeft om de zonnepanelen te kunnen dragen. Gezocht is naar oplossingen die aan de historische waarde van het gebouw geen afbreuk zouden doen. Vervolgens is gebleken dat de bouwkundige maatregelen zo omvangrijk waren dat de kosten niet opwegen tegen de opbrengsten. Daardoor heeft de stichting moeten besluiten om het project te beëindigen. Samenstroom heeft daardoor niet langer de mogelijkheid om de omgeving te laten participeren.

 

Wel zal Samenstroom -in overleg met de Stichting- onderzoeken of er andere daken (zoals van de voormalige drukkerij) geschikt zijn om het streven naar verduurzaming middels burgerparticipatie te verwezenlijken. Wij houden u op de hoogte!