Gasloze wijk Hagerhof-oost in Venlo-zuid

De wijk Hagerhof-Oost in Venlo Zuid is door de gemeente Venlo en woningcorporatie Woonwenz geselecteerd als eerste wijk in Venlo die in de toekomst aardgasvrij wordt. Het is een pilot waar naast het thema aardgasvrij ook circulariteit en klimaatadaptatie aan bod komen.

Samenstroom is door het bewonersnetwerk Venlo-Zuid gevraagd om samen met hun deel te nemen aan de Werkgroep Gas(t)vrij Hagerhof-Oost. Deze werkgroep wordt begeleid door adviesbureau Atriënsis en wil de bewoners van de wijk betrekken bij de veranderingen in het energiegebruik. Denk aan betrokkenheid bij duurzame activiteiten, energiebesparende maatregelen, het vergroenen van de leefomgeving of het veiliger maken van de wijk.

In de werkgroep Gas(t)vrij draaien we nu als toehoorder mee, maar zien we een meeromvattende rol voor ons weggelegd. We zijn dan ook van mening dat het betrekken van mensen/inwoners essentieel is. Niet alleen als vrijwilligers, maar ook als organisatie die samenwerkt met professionals. We bieden dan ook een aantal workshops aan voor bewoners en (energie)coaches over:

  • Eigenaarschap van het warmtenet (bewoners, bewoners en gemeente, gewoon het energiebedrijf?),
  • Energieadvies aan bewoners via coaches en voorlichting over de noodzakelijke stappen en alternatieven,
  • Rol die de energieambassadeur in de wijk heeft, met kennis van zaken én lokale aanwezigheid en herkenbaarheid.
  • Uitvoeren van projecten voor zonne-energie, mobiliteit en gezamenlijk inkopen.