De werkgroep Zon kijkt terug én vooruit!

De werkgroep Zon heeft een beleid ontwikkeld, wat Samenstroom kan gebruiken als richtlijn bij het ontwikkelen van zonneparken; opgeslagen in het document ‘Voorwaarden Samenstroom Zonneparken 20210412’. Deze richtlijn is goedgekeurd door de ALV van 12 april 2021.
De werkgroep heeft tevens een Checklist Coöperatieve Zon-op-dak (CZoD) gemaakt.
Twee leden van de werkgroep (Ger en Paul Menger) zijn afgestudeerd als (junior) projectleider grootschalige energie opwek (https://projectbureaulimburg.nl/persbericht-projectbureau-rescoop-limburg-van-start.

Plannen voor zon-op-daken die nog in de pijplijn zitten en in 2022 verder worden onderzocht betreffen het dak van de St. Urbanuskerk in Belfeld en de harmoniezaal.

De Gemeente Venlo besluit in januari over haar beleid op basis van de RES Noord-Limburg.

Vanaf dat moment kan dus ook zon-op-land een project worden. M.b.t. grootschalige energieopwek heeft de RES twee gebieden aangewezen binnen de grenzen van groot Venlo: Lomm (Hanik) en Belfeld (het uiterst ZZO-puntje van groot Venlo (tegen de grens van Reuver en Duitsland aan). Grenzen van de gebieden zijn vooralsnog niet gegeven;

de gemeente wil met de lokale bevolking in gesprek over de gebiedsontwikkeling aldaar. Samenstroom / werkgroep Zon gaat zich beraden over welke rol wij willen vervullen m.b.t. deze zon-op-land projecten.

 

Zon-op-dak (gebouwde omgeving):

  • In het laatste bestuurlijke overleg (8 juli) hebben wij met wethouder Marij Pollux afgesproken, dat de gemeente een antwoord zal geven op de vraag waarom de gemeente niet verder wil met de Vilgaard. Helaas hebben we nog geen antwoord ontvangen…. .Echter uit het laatste nieuws blijkt dat de gemeente zelf bezig lijkt met zonnepanelen op de Vilgaard. Goede communicatie is dus van belang!
  • Op 12 november hebben we gesproken met de voorzitter van de wijkraad op de Heide. Wij hebben drie opties besproken voor zonnedaken, allen in het kader van het klimaatakkoord van de wijk. Het betreft hier de de supermarkt (eigenaren gaan zelf/zonder wijk aan de slag), gymzaal en OBS Toermalijn. De gymzaal lijkt lastig, daarom wordt er vooralsnog alleen verder gegaan met de Toermalijn, een afspraak hiervoor komt eraan.
  • Zoals gezegd, wil de gemeente toch wel erg graag een CZoD en -ook gelukkig voor hen- lijkt zich nu toch echt een reëel project aan te dienen: de gebouwen van Viecuri. Inmiddels staat er een afspraak voor eind januari om hierover in gesprek te gaan en te oriënteren op de mogelijkheden.

 

Zon-op-land:

De Gemeente Venlo besluit in januari over haar beleid op basis van de RES Noord-Limburg. Vanaf dat moment kan dus ook zon-op-land een project worden. M.b.t. grootschalige energieopwek heeft de RES twee gebieden aangewezen binnen de grenzen van groot Venlo: Lomm (Hanik) en Belfeld (het uiterst ZZO-puntje van groot Venlo (tegen de grens van Reuver en Duitsland aan). Grenzen van de gebieden zijn vooralsnog niet gegeven. De gemeente wil met de lokale bevolking in gesprek over de gebiedsontwikkeling aldaar. Samenstroom heeft aangegeven hier een rol in te willen/kunnen vervullen. Wij zijn vervolgens gevraagd om aan te geven hoe wij dat voor ons zien. De werkgroep gaat hiermee aan de slag.