Boekend

De Boekend is één van de drie clusters rond het windpark voor wie het leefbaarheidsfonds bedoeld is.
Er is een kleine kerngroep geformeerd waarin inwoners van de Boekend (deels vanuit Boekender Belang) samen met twee mensen vanuit Samenstroom dit project hebben voorbereid en verder zullen organiseren en coördineren.

Zo hebben zij onder andere;