Bijeenkomst met inwoners Heierhoeve

Hoeve Rosa, dinsdagavond 19 februari. Ongeveer 30 inwoners van buurtschap Heierhoeve zijn op uitnodiging van de provincie bij elkaar gekomen. De provincie, Greenport en ook de coöperaties zijn hierbij aanwezig.
Het doel van deze bijeenkomst is om zo volledig en transparant mogelijk informatie te geven over de compensaties waar bewoners van dit buurtschap op mogen rekenen.

Vanuit de provincie en Greenport worden er extra financiële middelen ingezet om naast de gevolgen die het komende windpark met zich mee zal brengen, ook het feit te compenseren dat de bewoners van Heierhoeve door diverse veranderingen al zo’n 15 jaar (!) onrust en ongemak mee maken in hun buurt.
De coöperaties (Samenstroom – Venlo, Reindonk Energie – Horst aan de Maas en Joris wekt op – Beesel), maken zich sterk voor een goed en eerlijk leefbaarheidsfonds, waarbij er oog en compenserende opvolging is voor de mensen die het dichtst bij de molens wonen. Mensen willen in een buurt wonen waar ze zo goed mogelijk kunnen leven! Ook hebben de coöperaties uitgelegd hoe inwoners financieel kunnen meedoen door mede-eigenaar van een molen te worden, waarbij de afstand tot de molens een maatstaf is voor de opbrengst.
Natuurlijk zijn er nog zorgen, er staan immers ingrijpende veranderingen op stapel.
Er wordt dan ook een vervolg aan gegeven.

De coöperaties hebben gezamenlijk drie verschillende werkgroepen gevormd: financiële participatie, sociale participatie (leefbaarheid) en communicatie. Zo bouwen we samen verder aan de best mogelijke manier waarop het windmolenpark voor bewoners werkt.