Beslissing windmolenpark Greenport Venlo uitgesteld

Woensdagavond 28 februari stond het besluit rondom het windpark Greenport Venlo tijdens de openbare raadsvergadering centraal. Na een roerige vergadering is het besluit hierover uitgesteld tot de eerstkomende vergadering van 12 maart a.s.
Argumenten om tot uitstel te komen lagen in de sfeer van politieke verdeeldheid en het feit dat niet iedereen zich voldoende geïnformeerd wist over dit belangrijke onderwerp.

Positieve punten?
Ondanks het feit dat er (nog) geen positief besluit is genomen, kunnen we wel een positief geluid uit deze vergadering delen: het zo belangrijke gegeven van burgerparticipatie, waar Samenstroom zich hard voor maakt, blijkt nu wel degelijk ‘tussen de oren’ van de politici te zitten. En dat vinden we goed nieuws.

Wat deed Samenstroom vooraf aan deze raadsvergadering?
In het traject wat aan deze beslissende raadsvergadering vooraf ging, heeft Samenstroom intensief samengewerkt met projectontwikkelaar Etriplus, de gemeente Venlo en energiecoöperatie Reindonk (Horst aan de Maas).
Om de verschillende fracties goed te informeren en ons speerpunt (burgerparticipatie in combinatie met energietransitie) extra onder de aandacht te brengen, hebben wij verschillende fracties bezocht.

Wat onderneemt Samenstroom richting de (echt) besluitende raadsvergadering van
12 maart?
Inmiddels staan onze telefoons, emailboxen en andere communicatiemiddelen niet stil! We hebben overleg met de Venlose politiek en de provincie om zo goed en effectief mogelijk ‘het duwtje in de goede richting’ te kunnen geven.

Startblokken!
Wij hebben al een prachtig plan van aanpak klaar om de sociale en de financiële participatie, wat nu gelukkig beter tussen de oren van de Venlose politiek zit, goed vorm te kunnen geven. Waarbij de molens van en voor de Venlose burger zijn, met de inspraak en opbrengsten die daarbij horen.
Wij staan in de startblokken!!